Åpen dag - Samarbeid med bydelen

Åpen dag - Samarbeid med bydelen

Publisert av Einar Eriksen den 09.09.23.

Bydel Ullern og Lilleaker Lions har samarbeidet om å tilby dette arrangementet til bydelens innbyggere siden 2011. Vi har et generelt samarbeid om innsats når det gjelder barn og unge for å sikre gode og trygge oppvekstsvilkår i bydelen.

Nedenfor forteller teamleder Marianne Vallestrand i Bydel Ullern om bydelens arbeid:

«Bydel Ullern har fokus på tidlig innsats når det gjelder barn og unge. Vi ønsker å være med å bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår i bydelen. Vi har blant annet Åpen barnehage, som er et tilbud til små barn som ikke har barnehageplass og deres foreldre/foresatte. Oslohjelpa er et annet lavterskeltilbud til barne- og ungdomsfamilier der man kan få hjelp dersom man skulle kjenne på utfordringer innad i familien.

Det å kunne være sammen med bydelens innbyggere og å arrangere felles arrangementer og gode møteplasser er med på å gjøre oss kjent slik at vi kan bidra der det trengs og er behov for oss. Bydel Ullern er takknemlig og setter stor pris på samarbeidet med Lilleaker Lions som gjør det mulig å få til slike arrangement. Dette er helt i tråd med bydelens sin visjon:

«Sammen skaper vi en levende bydel».

Et bilde fra «parkeringsplassen» viser at det var et ungt publikum.

Før teaterforestillingen var det leker for barna med is til premie etter å ha vært gjennom seks øvelser. De som ønsket det, ble dekorert med ansiktsmaling. Tross gråvær var det stor stemning og topp innsats. Nedenfor noen stemningsbilder.