Mitt Valg - Montessoriskolen Lyse

Mitt Valg - Montessoriskolen Lyse

Publisert av Einar Eriksen den 19.06.24.

Myndighetene har pålagt skolene å arbeide med livsmestring for å gi barna kompetanse som fremmer god psykisk helse og ta ansvarlige livsvalg.

Montessoriskolen Lyse for barn og ungdom tar denne oppgaven alvorlig. De har valgt å bruke Lions skreddersydde livsmestringsprogram MITT VALG på ungdomstrinnet. Skolen har inngått en avtale med Lilleaker Lions. Kostnadene for opplæring av skolepersonell, holde foreldremøter og et digitalt program med ferdige undervisningsøkter er delt mellom skolen, Lilleaker Lions og Lions Norge.

MITT Valg er et internasjonalt Lions-program og tilbys som del av Lions forbyggende arbeid blant barn og unge.  Målet med programmet er å styrke barns sosiale og emosjonelle kompetanse, dvs. å lære elevene å håndtere medgang, motgang og personlige utfordringer på en best mulig måte.

Det har gått mer enn et halvt år siden personalet ved ungdomsskolen og barnetrinnet ble kurset i Mitt Valg. Det har også vært gjennomført et foreldremøte. I møte med rektor nå i april fikk vi vite at rektor og de ansatte er både glade og takknemlige for at klubben vår har gjort kurset mulig. Kurset har gitt ny inspirasjon til personalet i deres forebyggende arbeid.

Gjennom konkrete planer og opplegg har lærerne fått ideer til aktiviteter og opplegg som fremmer positiv relasjonsbygging. For eksempel ved gruppedeling kan elevene fordeles etter interesser eller hobbyer og på denne måten bli bedre kjent med hverandre. Både lærere og elevene er fornøyde!

Programmet gjennomsyrer hele undervisningen ved skolen. Elevene må i tillegg læres til å stå i vanskelige situasjoner. Elevene følges opp ved samtaler med 14 dagers intervall. På foreldremøtet viste Mitt Valg-instruktøren til at det forebyggende arbeidet er viktig på skolen, men også i nærmiljøet og i de enkelte hjem.

Hvis du ønsker å vite mer om Lions program Mitt valg, så gå inn på hjemmesiden:

http://determittvalg.no/