45-års jubileum

45-års jubileum

Publisert av Einar Eriksen den 10.12.20.

Oslo 23.11.2019 Lilleaker Lions har drevet veldedig arbeid i 45 år. Dette ble feiret med jubileumsselskap på Fossumtunet 23.11.2019. Det var 52 personer til bords. Kveldens høydepunkt var utdelingen av Lions høyeste utmerkelse til Jørn Breyholtz og Widar Hellerud for deres innsats i klubbens humanitære arbeid.

Lilleaker Lions er i dag en aktiv klubb med 38 medlemmer, hvorav 7 damer. Alle jobber under mottoet: «Vi er gode venner som hjelper andre». Da var det naturlig at gode venner med partnere og gjester var samlet til fest for å feire 45 års innsats. Det ble gjort på Fossumtunet 23. november.

Alle kom raskt i feststemning da de ble møtt av smektende toner fra Stefanos saxofon ved ankomst.

Festkomiteens formann Rolf Grave ønsket velkommen til middagen. Under middagen ble det satt fokus på innsatsen gjennom disse 45 årene, samtidig som blikket ble rettet framover. Klubbens to største inntektskilder er i dag den årlige kunstutstillingen på Stoppestedet om våren og andeløpet i Lysakerelven på høsten. I nærmiljøet yter klubben bistand til eldretreff, ungdomsarbeid, sykehjemmene og enkeltpersoner. Det er nylig etablert et fast samarbeid mellom bydelens organisasjon «Familens hus» og klubben.

Kveldens toastmaster Bjørn Terje Hauge styrte arrangementet med stø hånd. Under middagen var det også underholdning av klubbens egne medlemmer – Lions old boys.

Kveldens største begivenhet var utdelingen av Lions høyeste utmerkelse for humanitært arbeid til Jørn Breyholtz og Widar Hellerud. På frontbildet er mottakerne flankert av klubbens president Elisabeth Hove og forrige års president Terje Boasson. Jørn fikk utmerkelsen for sin samlede innsats i over tretti år, mens Widar fikk for sin store innsats med etableringen og gjennomføringen av andeløpene.

Bjørn Falkenberg er den eneste som har vært medlem av klubben i 45 år. Under kaffen fortalt Bjørn fra starten av klubben. Siden den gang har klubben samlet inn mange millioner til behov nasjonalt og internasjonalt i tillegg til den lokale innsatsen. Klubbens største enkeltprosjekt er støtten til Namins krisesenter for barn i Auce i Latvia med en samlet støtte på ca 1. mill kr til rehabilitering av bygg og støtte til driften siden 2006.