Innsamling til krigsofre i Ukraina

Innsamling til krigsofre i Ukraina

Innsamlingen er på Stoppestedet tirsdag 13.02.24 og torsdag 15.02.24 kl 1700 – 1900

Vi samler primært inn;

  • Førstehjelps- og medisinsk utstyr og apparater (alt) og medisiner.
  • Varmt tøy, ull- sokker, gensere, undertøy,
  • Dyner, puter, sengeklær, håndklær, tepper,
  • Hygiene artikler, bleier str 4, 5 og 6, bleier voksene, bind o.l.
  • Soveposer, ligge underlag
  • Hermetikk og tørrvarer
  • Annet til bruk i en nødsituasjon

Donasjonene mottas helst i gjennomsiktige plastposer, eventuelt i pappesker.

Det er en store kostnader knyttet til innkjøp av varmeovner, bilhold, drivstoff m.m. De som ønsker det, kan derfor donere et beløp ved bruk av vårt vipps-nr 11463 eller kontonummer 7039 05 03723. Vennligst merk «Ukraina».

Lions i Europa står samlet om å hjelpe mennesker i Ukraina som lider under krig og kulde. Lilleaker Lions samarbeider med Lions-klubbene i Bærum om denne innsamlingen. Det som samles inn sendes til Lions i Fredrikstad for sortering og videre transport. Ildsjelen Stefan Soos transporterer det som er samlet inn i en stor varebil med henger. Han reiser ned hver sjette uke. Det er opprettet samarbeid med Lions-representanter i Ukraina og med militært personell for å få nødvendige dokumenter for å komme langt nok inn i de krigsrammede regionene.

Vi har i denne runden også kontakt med sykehjemmene og sykehusene i bydelen for å samle inn medisinsk utstyr. Vi takker også skoler og andre i bydelen for hjelp til å informere om innsamlingen.

Lilleaker Lions har tidligere bidratt økonomisk til bl.a. Lions innkjøp av aggregater som det er stort behov for i kulden i Ukraina. Lions har skaffet aggregater til en verdi av 12 mill kr. I snitt bedrer et aggregat hverdagen for 500 barn.