Kunstutstilling på Stoppestedet 16. og 17. mars

Kunstutstilling på Stoppestedet 16. og 17. mars

Trekningsliste kunst lotteri - Inntekt til Lions hjelpeprogram i Ukraina

I valg av kunstnere satser vi på både kontinuitet og fornyelse. Det er også vårt mål å få bred variasjon i kunsten som presenteres. Følgende 49 kunstner deltar:

Inntekten fra våre aktiviteter setter oss i stand til å drive med hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper de som er vanskeligstilte, trenger økonomisk støtte og eller en oppmuntring i hverdagen. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er både eldre, barn, ungdom og funksjonshemmede. Under utstillingen vil vi ha et kunstlotteri. Inntekten går uavkortet til Lions hjelpearbeid i Ukraina.

Nedenfor er et lite knippe kunstverk fra de snaue 400 som blir vist på utstillingen