Lysakerelva Andeløp 2022

Lysakerelva Andeløp 2022

Publisert av Einar Eriksen den 10.05.22.

Kjøp av lodd:

Lodd kan kjøpes fra denne nettside ved å trykke HER. Du kommer da rett inn i loddmodulen vår hvor du velger antall lodd. Betaling skjer ved at du blir videreført i Vipps som automatisk registrer ditt navn. Du vil senere få tilsendt en bekreftelse som inneholder nummeret på ditt/dine lodd.

Lodd kan også kjøpes på CC Vest følgende lørdager: 18.6. - 13.8. - 20.8. - og løpsdagen 3. september.

Pris per lodd er kr 100.-

Årets arrangement:

Lilleaker Lions arrangerer Lysakerelva Andeløp lørdag 3 september kl 16.00. Løpet arrangeres for åttende gang og går i lokale historiske omgivelser.

Base for løpet er området mellom Jernbanebroa og Ruinen som ligger i nærheten av Statkraft. Her holder speaker-tjenesten til, og det blir kiosksalg og aktiviteter for de minste barna fra kl 15.30. Det er gangveier i området som gjør at det er enkelt å følge løpet underveis. Bildet viser endene i ferd med å posisjonere seg.

Numrene på endene samsvarer med numrene på loddseddel:

Hver enkelt and har sitt spesifikke nummer. Nummeret på en kjøpt loddseddel samsvarer med nummeret på en and. Kjøper av lodd får sitt/sine loddnummer som bevis. Det er fellesstart, og den anden som kommer først i mål vinner hovedpremien. And nummer to får andre premie osv. Endene forblir Lilleaker Lions sin eiendom, og de oppbevares av Lions både før og etter løpet.

Premier:

De fire første endene i mål premieres med:

1. premie er gavekort til en verdi av kr 15.000.-

2. premie er gavekort til en verdi av kr 8.000.-

3. premie er gavekort til en verdi av kr 4.000.-

4. premie er gavekort til en verdi av kr 2.000.-

5. premie er gavekort til en verdi av kr 1000.-

Vinnerne blir kunngjort på denne hjemmesiden og på vår Facebook side Lions Club Lilleaker. Blir ikke løpet gjennomført gjøres en loddtrekning av premiene.

Vi er samarbeidspartnere med Lilleaker Lions: