Medlemsmøte 10.12.2019

Medlemsmøte 10.12.2019

Publisert av Einar Eriksen den 01.12.20.

Bildet over er fra Lilleaker Lions julemøte 10.12.2019. Til venstre er Bjørnar Olsen som ble tatt opp som nytt medlem på møtet. Til høyre for han er fadder Bjørn Terje Hauge og klubbens president Elisabeth Hove.


Lilleaker Lions driver med humanitært arbeid i lokalområdet, nasjonalt og internasjonalt. Vi har som motto at Lions er gode venner som hjelper andre. Vi er vant med å profilere oss gjennom det vi gjør og mindre som hvem vi er.  Vi har nå 39 medlemmer og antallet er stigende. For å kunne gjøre en god innsats humanitært ligger det mye administrativt arbeid bak, og dette krever et team som jobber godt sammen. Vi er derfor opptatt av at vi skal ha det sosialt og hyggelig sammen.

Vi har medlemsmøte hver første tirsdag i måneden. Det er pliktig fremmøte. Møtet er delt i to. Først er det en administrativ del for å gå gjennom status på prosjekter, økonomi etc. Deretter har vi en sosial del med foredrag eller underholdning. Møtene avsluttes med et enkelt måltid.   

På julemøtet hadde vi et hyggelig musikkinnslag. En kvartett bestående av ungdommer fra Majorstuen skole var ansvarlig for innslaget. De er syvendeklassinger og går i en klasse for musikktalenter. De spiller også på Barrat Due. Kvartetten besto av 2 fioliner, en bratsj og en cello. Vi nøt vakker klassisk musikk av ypperste klasse.  Klubben retter en takk til fra venstre på bildet Sigurd Mørk Thorbjørnsen, Hannah Brandvold Sørbye, Jacob Solberg og Marta Willumrød Ornin for at de på denne måten sørget for å sette oss i julestemning.