Operasjon Ved

Operasjon Ved

Vi har et nært samarbeid med Operasjon Ved i Oslo. Operasjon Ved har eksistert som frivillig organisasjon siden 1970.

Operasjon Veds formål er å hjelpe eldre og uføre i Oslo med brensel. Det er også et sosialt prosjekt for pensjonister som gjør jobben med å sage og kløyve veden. Rundt 30 personer hygger seg med arbeidet på tomta og felles lunsj.

Tømmer hentes etter avtale via Oslo Kommune hos bl.a. Løvenskiold. Operasjon Ved har egen tømmerbil for henting av virke og 3 små lastebiler for distribusjon. Lilleaker Lions er sammen med andre Lions-klubber og idrettslag med på å kjøre sekker med ved til rundt 1.000 «kunder» som kostnadsfritt får levert 6 sekker med ved hver høst og vår.

I klubben vår har vi en gjeng med sterke rygger som regelmessig trår til gjennom vinteren. Det er en stri tørn med mange tunge sekker som skal ned i kjellere eller flere etasjer opp i bygårder. Takknemligheten mottakerne viser er noe av drivkraften hos denne gjengen.

Operasjon Ved er avhengig av økonomisk støtte fra bedrifter, legater, fond og andre bidragsytere for å drive sin virksomhet hvor ingen mottar lønn. Som klubb støtter vi også Operasjon Ved økonomisk.