Støtt Lions Røde Fjær-aksjon

Støtt Lions Røde Fjær-aksjon

Publisert av Einar Eriksen den 06.02.22.

BHSS skriver: «Under slagordet «Små helter. Store drømmer» skal Lions Norge samle inn penger til bygging av et familie- og kompetansehus ved Beitostølen Helsesportsenter, for å videreutvikle senterets arbeid for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Vi er takknemlige for tilliten!»

Støtt Lions aksjon slik at senteret kan videreutvikles ved å bygge familieleiligheter og bedre fasiliteter for å drive mer forskning og kompetanseoverføring.

Helsesportsenteret ble etablert i 1970 etter initiativ fra Erling Stordahl og muliggjort av Lions første RØDE FJÆR-aksjon i 1966.

 Senteret har siden starten hatt stor betydning for utallige barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser, som har fått oppleve å se «muligheter fremfor begrensninger».  Senteret styrker deres mestring og utvikler familienes kompetanse.  Resultatet er økt deltakelse og mulighet for et mer likestilt samfunn gjennom bruk av fysisk aktivitet, tilpassede aktivitetshjelpemidler, lek og fellesskap.  Forskning er sentralt, og kompetansen på helsesportsenteret er verdensledende på sitt felt.

Etter starten i 1966 har Lions arrangert sin landsomfattende pengeinnsamling, Røde Fjær, åtte ganger. Det norske folk har stilt opp hver gang og det er totalt samlet inn tilsvarende ca. 400 mill kr i dagens verdi!

For mer info se www.lrf.no