Takk for støtte i 2022

Takk for støtte i 2022

Publisert av Einar Eriksen den 15.01.23.

Lilleaker Lions takker alle enkeltpersoner og sponsorer som har støttet vårt humanitære arbeid i 2022. Det har vært et aktivt år, og vi gikk inn i 2023 med økt medlemstall til 40.

Vår årlige kirkekonsert til inntekt for årets TV-aksjon med støtte til «Leger uten grenser» var starten på en aktiv periode fram mot jul. Vi har gitt julegaver til sykehjemmene i bydelen. På tradisjonelt vis var vi med under menighetens hyggetreff for eldre før jul og delte ut en konfekthilsen.

 

Vi har etablert et samarbeid med Diakonveien Omsorg+ og hjelper bl.a. til og støtter ved deres sommer- og julefester. Bildet viser medlemmer som var med å hjelpe til under julefesten.

Vi har hatt et nært samarbeid med Ullern bydel og støttet enkeltmennesker med behov som ikke dekkes av det offentliges budsjett. Innledningsbildet viser noen av medlemmene som deltar i «Operasjon Ved» med utdeling av gratis ved til trengende i byen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom enkeltpersoner og Lions-klubber i byen.

 

Etter pandemitoppen har vi igjen kunnet arrangere våre større inntektsbringende aktiviteter som kunstutstillingen på Stoppestedet og Lysakerelva andeløp. For første gang arrangerte vi Fåbroparken balløp som ble en stor suksess.

Inntekten fra bl.a. disse aktivitetene har gjort oss i stand til å støtte f.eks. Lions Førerhundskole som utdanner førerhunder til blinde og gi bistand til Ukraina gjennom Lions internasjonale katastrofefond. Vi har også bidratt til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportssenter gjennom prosjektet Lions Røde Fjær. Organisasjonen har nå samlet inn rett i underkant av halvparten av målet på 50 mill kr.

 

Vi har to utenlandsprosjekter hvor vi har knyttet direkte kontakt. På bildet ovenfor legges det nytt tak på Bissauskolen i Sierra Leone etter en storm. Vi støtter med midler til skolemateriell og bygningsmessige arbeider. Siden 2006 har vi støttet driften av Namins, et krisesenter for barn, i Auce 10 mil syd for Riga i Latvia.

Ved utgangen av 2022 er vi en livskraftig klubb, og det er positivt at vi har flere som ønsker å bli medlem.

Vårt motto er: «Vi er gode venner som hjelper andre»