Tilbakeblikk på året 2022/23

Tilbakeblikk på året 2022/23

Publisert av Einar Eriksen den 07.08.23.

Vi har bak oss et år med gode resultater i vårt hjelpearbeid. En grunn til dette er at vi legger stor vekt på trivsel og tilhørighet blant medlemmene. Gjennom medlemsmøter og komitearbeid får hvert enkelt medlem være med på både planlegging og gjennomføring av hjelpearbeidet. Medlemmene har ulik bakgrunn, og det gjør samværet ekstra givende og lærerikt. Det er en fin fritidsaktivitet å bidra til å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

Vår innsats består i å samle inn midler, sørge for at midlene kommer trengende til gode samt å drive aktivt hjelpearbeid i nærområdet. I tillegg til våre hovedaktiviteter har vi inntekt fra bingo, vakttjeneste ved Holmenkollstafetten og Oslo Maraton, grasrotandel og sponsorer. Vi takker våre sponsorer CC Vest, Mustad, Møller Bil Oslo Vest og Woolland og alle andre som har støttet oss. Har du lyst til å bli grasrotgiver så se i slutten av artikkelen.

Etter pandemien er vi nå tilbake for fullt med kunstutstillingen på Stoppestedet, kirkekonsert i Ullern kirke, Andeløp i Lysakerelva og balløp i Fåbroparken. Under kunstutstillingen på Stoppestedet i april hadde vi med 50 kunstnere. Inntekten fra kirkekonserten var øremerket til TV-aksjonen til støtte for «Leger uten grenser». Andeløpet 2022 som gikk i solskinn, ble en suksess. NB årets andeløp arrangeres lørdag 2. september.

Vi har etablert et nært samarbeid med bydelen og støtter flere av deres aktiviteter økonomisk. I flere år har vi hatt et godt samarbeidet med Familiens Hus som gir hjelp og veiledning til familier med spesielle behov. Hvert år er vi med Familiens Hus og arrangerer «Åpen dag». I år skjer det 26. august. Se bilde

Et annet tiltak rettet mot barn og unge er Lions årlige internasjonale tegnekonkurranse. En elev ved Montessorriskolen Lyse i bydelen hadde det beste utkastet i Norge. Tema var fred. I år var temaet «Å lede med empati»

Vi har en gruppe som har bidratt under jule- og sommerarrangementer ved Diakonveien Omsorg+, Ullerntunet og Smestadhjemmet. Vi har også bidratt økonomisk til disse arrangementene. Bildet er fra rullestolløp på Smestadhjemmet.

En annen gruppe har vært aktive i Operasjon Ved med å levere ved til eldre og uføre i fyringssesongen. Dette krever en god rygg.

Vi har bevilget midler til humanitære prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Av praktiske grunner nevner vi kun noen her. Vi har i 18 år støttet Namins krisesenter for barn i Auce i Latvia med midler til drift og vedlikehold av bygning. Senteret ble i år nedlagt fordi det offentlige har overtatt ansvaret.

Vårt utenlandske langsiktige hovedprosjekt nå er støtte til Ukraina. Dette gjør vi i samarbeid med andre norske og ukrainske Lions-klubber. Som et ledd i dette arbeidet har vi også støttet Kirkens Bymisjons flyktningarbeid i bydelen.

Lions Norge har mange større prosjekter som vi har støttet. Lions Førerhundskole utdanner blindehunder. Lions Røde Fjær aksjonen har samlet inn midler til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen helsesportssenter. Lions katastrofefond har støtte jordskjelvofre i Tyrkia og Syria.