Velkommen til vår nye hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside

Publisert av Einar Eriksen den 02.06.21. Oppdatert 24.08.21.

Lilleaker Lions ønsker velkommen til ny hjemmeside. Vi regner med at vi nå er på vei ut av pandemien. Hjemmesiden vil bli brukt til å fortelle om våre aktiviteter og vårt hjelpearbeid. Håpet er igjen å kunne invitere til arrangementer som andeløp, kunstutstilling etc.

Vi har etter beste evne oppretthold vårt hjelpearbeid under pandemien. Restriksjonene har imidlertid stoppet mye av vårt arbeid og våre arrangementer, men myndighetene har kompensert noe av inntektstapet og muliggjort støtte til vanskeligstilte. All intern møtevirksomhet har foregått på nett.

Lilleaker Lions er en klubb med 38 medlemmer både kvinner og menn. Vi har normalt våre medlemsmøter en gang i måneden med interessante foredrag før vi samles til et hyggelig måltid. Vi har et godt sosialt miljø under mottoet «Vi er gode venner som hjelper andre».

Nettsidens menypunkter vil bl.a. inneholde:

Artikler. Vår nye nettside er bygget opp slik at under Artikler vil vi fortelle om det vi gjør og opplever.

Arrangementer vil informere om aktiviteter som kunstutstilling, andeløp, kirkekonsert, tulipanaksjon, tegnekonkurranse for skolebarn etc. Inntekter går uavkortet til veldedige formål.

Nettbutikk er et nytt konsept. Her vil det etter hvert være mulig bl.a. å kjøpe lodd til vårt årlige andeløp som i år er planlagt arrangert 4. sep. i Lysakerelva.

Om oss. Her forteller vi om oss selv og hva vi støtter. Dette er dokumentert med bilder.

Kontakt. Her er kontaktinformasjon. Ta kontakt hvis du har spørsmål. Vi ønsker oss flere medlemmer.

Lions Norge. Her kan du lese mer om hva vår hovedorganisasjon Lions driver med.