Hvem er vi

Lilleaker Lions er en lionsklubb som driver med hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper de som er vanskeligstilte, trenger økonomisk støtte og eller en oppmuntring i hverdagen. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn, ungdom og funksjonshemmede.

Vi gjennomfører inntektsbringende aktiviteter, og inntekten går uavkortet til veldedige formål. Arrangementene våre er med på å skape aktivitet og underholdning i nærmiljøet.

 

Medlemskap

Lilleaker Lions har et 40-talls medlemmer av begge kjønn.

Vi har et trivelig miljø og vårt motto er: «Vi er gode venner som hjelper andre». Hvis du har lyst til en prat, så ta kontakt med oss. Se «Kontakt» i menyen.

 

Våre aktiviteter

Våre årlige inntektskilder er:

 • Kunstutstilling på Stoppestedet på Lilleaker
 • Andeløp i Lysakerelven
 • Tulipanaksjon der inntektene går til holdningsskapende arbeid for barn og unge
 • Kirkekonsert
 • Balløp i Fåbroparken på Lilleaker

 

Hva støtter vi

Lokal/Nasjonal støtte

 • «Familiens Hus» i Ullern bydel med støtte til vanskeligstilte familier
 • Enkeltmennesker i en vanskelig situasjon
 • Grillkvelder og hyggetreff for eldre på sykehjem i nærområdet
 • Støtte til skolemusikkorpsene i bydelen
 • Lions førerhundskole for blinde
 • Utkjøring av ved til eldre og trengende i Oslo
 • «Sykehusklovnene» som underholder barn som er innlagt på sykehus
 • Lions Helsesportsuke I Tana for funksjonshemmede
 • Lions «Røde Fjær». Inntektene går til bygging av et familie/kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter
 • Kirkens Bymisjon
 • Lions nasjonale krisefond
 • MITT VALG - Lions program for livsmestring og god psykisk helse hos barn i barnehager, skoler og idrettslag

   

Internasjonal støtte

 • Namins krisesenter for vanskeligstilte barn i Auce i Latvia siden 2006 med støtte til vedlikehold, drift og to stipend til ungdom under utdanning.
 • Utbygging av skole i Sierra Leone
 • Lions Aid Norway som driver hjelpearbeid i utlandet
 • Lions Norges arbeid med øyehelse i Afrika
 • Lions internasjonale krisefond LCIF

 

I alle våre aktiviteter hvor vi yter støtte legger vi stor vekt på å kvalitetssikre at midlene blir brukt riktig. For aktivitetene utenfor Norge kvalitetssikres dette gjennom kontaktnett som vi har opparbeidet.