OPERASJON VED

OPERASJON VED

07.12.20 18:19 av Einar Eriksen

Lilleaker Lions støtter Operasjon Ved Oslo som ble startet i 1969 og har som formål å hjelpe eldre og uføre i Oslo med brensel. De holder til på Etterstad hvor ca. 25 pensjonister og frivillige arbeider med å klargjøre veden. Utkjøringen starter tidlig på høsten og varer til ettervinteren. Midler til driften skaffes ved bevilgninger fra kommunen og bidragsytere som firmaer, organisasjoner som Lions og private.

Les mer